Máme dlouhodobě zavedený integrovaný systému managementu HSEQ, jehož základním kamenem je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zvláště při vrtné činnosti a opravách sond. Ve vrtném průmyslu je kvalitní systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytným standardem a jedním ze základních požadavků ze strany zákazníka.

V roce 2009 jsme získali certifikát OHSAS 18001, který se změnil na ISO 45001 a každoročně jej úspěšně obhajujeme. Dále jsme držiteli SCC, FPAL a API standardů.

Klademe velký důraz na ochranu životního prostředí a na dodržování všech zákonných předpisů, týkajících se jeho ochrany. Vždy uplatňujeme takové postupy a techniku, které mají na životní prostředí minimální dopad. Tím, že značnou část naší práce tvoří sanace starých ekologických zátěží, se významně podílíme na ochraně životního prostředí.

Od roku 2003 jsme držitelem certifikátu ISO 14001.

Zakládáme si na kvalitně odvedené práci, která je vždy prováděna pouze kvalifikovanými zaměstnanci s potřebnou praxí a veškerými nezbytnými školeními. V naší organizační struktuře má každý zaměstnanec své pevné místo v pracovní hierarchii a je si vědom svým pracovních povinností tak, abychom vždy splnili očekávání a požadavky zákazníka na kvalitu prováděných prací a poskytovaných služeb.

Od roku 2001 jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a od roku 2005 také normy API Spec. 6A.