MND Drilling & Services

MND Drilling & Services a.s. je vrtný kontraktor s mezinárodními aktivitami v celé řadě evropských zemí. Poskytuje komplexní služby při vrtání a vystrojování průzkumných a těžebních vrtů na ropu, zemní plyn, hydro a geotermálních vrtů a vrtů pro podzemní zásobníky plynu. MND Drilling & Services má také dlouhou tradici v poskytování všech typů prací při podzemních opravách sond. Společnost garantuje profesionální přístup a vysokou odbornost i kvalitu.

Profil společnosti:

 • Největší vrtný kontraktor v České republice s profesionálním přístupem a garancí vysoké odbornosti a kvality
 • Bohaté zkušenosti s mezinárodními aktivitami v celé řadě evropských zemí.
 • Poskytuje komplexní služby a servis při vrtání a vystrojování průzkumných a těžebních vrtů na ropu, zemní plyn, hydro a geotermálních vrtů a vrtů pro podzemní zásobníky plynu
 • Od roku 1999 je společnost členem mezinárodní asociace vrtných kontraktorů – IADC
 • Je také držitelem certifikátu systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, certifikátu environmentálního systému řízení dle ČSN EN ISO 14001 a certifikátu systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.

Společnost zajišťuje:

 • Podzemní i nadzemní opravy všech typů sond
 • Likvidace, relikvidace a revitalizace starých nebo vytěžených sond
 • Karotážní měření ve vrtech a výzkum sond včetně slickline operací
 • Perforační práce – trhací práce malého rozsahu ve vrtech a sondách
 • Cementace řídících, úvodních a těžebních kolon a cementace izolačních, likvidačních či úhybových mostků
 • Výrobu zařízení na ústí vrtů a produkčních křížů do 70 MPa dle API Spec. 6 A

MND Drilling & Services a.s. patří do skupiny MND Group. MND Group je silnou a stabilní českou společností, podnikající v oblasti průzkumu a těžby ropy a zemního plynu. Společnosti skupiny MND se dále soustředí na obchodování s plynem, výstavbu a provozování skladovacích kapacit zemního plynu a poskytování služeb oblasti vrtných prací. Prostřednictvím svých dceřiných společností je přítomna nejen na českém, ale i na rakouském, německém, slovenském, rumunském a italském trhu. Skupina MND se zaměřuje především na rozšíření produkce ropy a zemního plynu a na vyhledávání a zkoumání nových ložisek ropy a zemního plynu s použitím nejnovějších technologií šetrných k životnímu prostředí.