Jsme mezinárodním vrtným kontraktorem s více jak stoletou tradicí a zkušenostmi s působením ve většině evropských zemí.

Poskytujeme komplexní služby při vrtání a vystrojování průzkumných a těžebních hydro a geotermálních vrtů, vrtů na ropu a zemní plyn a vrtů pro podzemní zásobníky plynu.

Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti poskytování všech typů prací při podzemních opravách sond a likvidaci starých sond.

Garantujeme profesionální přístup, vysokou odbornost a kvalitu. Všichni vedoucí pracovníci a klíčoví pracovníci osádek jsou pravidelně školeni a jsou držiteli veškerých požadovaných mezinárodně uznávaných certifikátů, včetně osvědčení IWCF ve zmáhání tlakových projevů.

Od roku 1999 jsme členem Mezinárodní asociace vrtných kontraktorů IADC.

Jsme součástí mezinárodní skupiny KKCG.