Oddělení obchodních aktivit

Radovan Jedlička

Vedoucí obchodního oddělení
Manažer strategického plánování
jedlicka@mnd.cz
Tel: +420 518 315 511

Tomáš Wolgemuth

Manažer strategického plánování
wolgemuth@mnd.cz
Tel: +420 518 315 654

Veronika Kučí

Specialista pro veřejné zakázky
kuci@mnd.cz
Tel: +420 518 315 778

MND Drilling & Services a.s.
Velkomoravská 900/405
696 18 Lužice, CZ