Společnost MND Drilling & Services a.s. má zavedenou interní compliance linku k zasílání compliance podnětů, která slouží i k zasílání oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení se podávají na emailové compliance lince společnosti MND Drilling & Services a.s.: compliance.mndds@mnd.cz

Oznámení o možném protiprávním jednání lze rovněž podávat osobně u příslušné osoby, případně anonymně vhozením do schránky u kanceláře č. 206 v budově A3 v areálu společnosti MND Drilling & Services a.s. v Lužicích, nebo odesláním na adresu právního oddělení MND Drilling & Services a.s. s označením „oznámení“ na obálce. Oznámení je možno podat i u Ministerstva spravedlnosti České Republiky.

Příslušnou osobou dle zákona č. 171/2023 Sb. je:

Jan Juříček
tel. +420 778 447 042
e-mail: compliance.mndds@mnd.cz

Adresa pro doručování:

Jan Juříček, Právní oddělení
MND Drilling & Services a.s.
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

Společnost MND Drilling & Services a.s. přijímá i oznámení od osob, které pro MND Drilling & Services a.s. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.