Petr Kopečný

Provozně – technický ředitel

Je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě, fakulty hornicko-geologické, oboru Technika a technologie hlubinného vrtání. Po nastoupení do Moravských naftových dolů v roce 1988 a po absolvování nástupní praxe na vrtné soupravě zastával několik technických funkcí, vždy souvisejících s technologií vrtání.

Začínal jako technolog vrtání a později jako vedoucí technolog na vrtném závodě Lužice. Po složení zkoušek na OBÚ v Brně pracoval jako báňský projektant vrtání a vedoucí operátor vrtání, a v roce 2006 byl jmenován do funkce vedoucího Úseku vrtání a POS. V období listopad 2014 – leden 2017 působil jako ředitel společnosti MND Drilling & Services a v únoru 2017 byl jmenován do funkce Provozně – technického ředitele MND D&S.