Petr Kopečný

Provozně – technický ředitel

Petr je absolventem Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, oboru Technika a technologie hlubinného vrtání. Od roku 1988 působil v Moravských naftových dolech, kde zastával řadu technických funkcí, souvisejících s technologií vrtání. Začínal jako technolog vrtání a později působil jako vedoucí technolog na vrtném závodě Lužice. Po složení zkoušek před obvodním báňským úřadem pracoval jako báňský projektant vrtání a vedoucí operátor vrtání a v roce 2006 byl jmenován do funkce vedoucího Úseku vrtání a POS. V období let 2014 – 2017 působil jako ředitel společnosti MND Drilling & Services a v roce 2017 byl jmenován do funkce provozně – technického ředitele společnosti MND Drilling & Services.