Roman Valuch

Vedoucí strojírenského úseku

Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, fakulty strojní, oboru Konstrukce obráběcích a tvářecích strojů. Po nastoupení do Moravských naftových dolů v roce 1987 a po absolvování nástupní praxe v provozech oprav vrtního nářadí zastával několik technických funkcí v Nářaďovém závodě MND v Poštorné. Začínal jako mistr soustružny a od roku 1994 zastával místo ředitele závodu. V roce 1998 se podílel na založení dceřiné akciové společnosti MND Strojírenská a.s. jako člen představenstva. V roce 2000 přešel do společnosti SPP Bohemia Trade na pozici ředitele Armaturky Rohatec. V roce 2003 měl na starost přestěhování výroby armatur do nových prostor v Lužicích v rámci projektu koncentrace strojní výroby z Rohatce a z Poštorné. Od roku 2005 má na starosti strojírenskou výrobu v MND Drilling & Services a v únoru 2017 byl jmenován do funkce vedoucího úseku strojírenské výroby.