• RWE Transgas a.s.
  • RWE Transgas Net, s.r.o.
  • RWE Gas Storage s.r.o.
  • POZAGAS a.s. (Slovakia)
  • Engas a.s.
  • UNIGEO a.s
  • Česká naftařská společnost, s.r.o.
  • Lázně Hodonín
  • Palivový kombinát Ústí s.p.
  • Ministerstvo životního prostředí České republiky