Provádění podzemních oprav sond (POS) má u nás dlouholetou tradici. Jen za posledních 5 let jsme provedli podzemní opravy více jak 580 sond a vystrojení vrtů, a to jak na tuzemských, tak na zahraničních trzích.

Pravidelnou součástí naší činnosti je i provádění kompletních likvidací starých vrtů, sond a reliktů po průzkumné a těžební činnosti. Likvidací těchto starých ekologických zátěží výrazně přispíváme k ochraně životního prostředí. V tomto směru máme bohatí zkušenosti i s realizací prací v rámci veřejných zakázek.

Pro provádění POS a likvidačních prací nabízíme celkem pět soupravy typu DIR (DIR-110,DIR-308, DIR-3007, DIR-5505/2 a DIR-5505/4.