Těžba ropy

V prostoru vysušeného rybníku Nesyt bylo v roce 1919 nalezeno první komerční ložisko ropy v České republice. První průzkumný vrt do hloubky 217 m byl situován na základě přirozených výronů plynu a ropy ve starém toku řeky Moravy. K objevu akumulace těžitelné ropy došlo na konci roku 1919 a následně byla zaregistrována těžba ropy Moravskou těžební společností. Vrtná činnost pokračovala až do počátku 60. let minulého století.

1919-19552