Roman Valuch

Vedoucí Úseku strojírenské výroby
Tel: +420 518 315 701
valuch@mnd.cz