Roman Valuch

Vedoucí Úseku strojírenské výroby
Email: valuch@mnd.cz