René Kachyňa

Předseda představenstva a ředitel společnosti

Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, obor podnikové finance a obchod a studia UK-MBA při Nottingham Trent University ve Velké Británii. Svou manažerskou kariéru zahájil v břeclavském podniku Fosfa, kde se podílel na rozvoji obchodní činnosti ve střední a západní Evropě. Do skupiny MND nastoupil v polovině roku 2007; nejprve zastával funkci manažera marketingu firmy MND Servisní a.s. a později vedoucího úseku strategického plánování. Jako ředitel společnosti MND Drilling & Services a.s. působil v letech 2010 – 2014. V listopadu 2014 byl jmenován předsedou představenstva společnosti. V únoru 2017 byl jako předseda představenstva pověřen výkonem funkce ředitele společnosti. Pod jeho vedením se společnost etablovala na okolních trzích, kde působí jako vrtný kontraktor pro nadnárodní společnosti.