René Kachyňa

Předseda představenstva
Ředitel společnosti

René je absolventem Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, oboru podnikové finance a obchod a studia UK-MBA při Nottingham Trent University ve Velké Británii. Svou manažerskou kariéru zahájil ve společnosti Fosfa, kde se podílel na rozvoji obchodní činnosti ve střední a západní Evropě. Do skupiny MND nastoupil v roce 2007, kdy zastával funkci manažera marketingu společnosti MND Drilling & Services a později působil jako vedoucího Úseku strategického plánování. V letech 2010 – 2014 působil jako ředitel společnosti MND Drilling & Services. V roce 2014 byl jmenován předsedou představenstva společnosti. V roce 2017 byl jako předseda představenstva pověřen opět výkonem funkce ředitele společnosti. Pod jeho vedením se společnost v průběhu necelých deseti let vypracovala z pozice převážně tuzemského vrtného kontraktora do pozice mezinárodně uznávaného vrtného kontraktora, který se etabloval na většině evropských trzích.