Jan Duroň

Vedoucí Úseku vrtání a POS

Jan je absolventem Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, oboru Geologické inženýrství. V roce 2003 nastoupil do společnosti Moravské naftové doly na pozici technického dozoru. Od roku 2005 působí ve společnosti MND Drilling & Services, kde prošel několik technických pozic spojených s technologií vrtání. Začínal jako vrtmistr, operátor-specialista a později působil v pozici projektanta a vedoucího operátora vrtání. V listopadu roku 2014 byl jmenován vedoucím Úseku vrtání a POS.