Jan Duroň

Vedoucí úseku vrtání a POS

Po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě, fakulty Hornicko-geologické, oboru Geologické inženýrství nastoupil v roce 2003 do Moravských naftových dolů Hodonín na pozici technického dozoru. V polovině roku 2005 přestoupil do MND Servisní v Lužicích, kde prošel několik technických funkcí spojených s technologií vrtání. Začínal jako vrtmistr, operátor-specialista a později působil ve funkci projektanta a vedoucího operátora vrtání. V listopadu roku 2014 byl jmenován vedoucím úseku vrtání a POS.