Roman Valuch

Vedoucí Úseku strojírenské výroby
valuch@mnd.cz