Pro naše zákazníky dále poskytujeme výzkum sond spočívající v měření a slickline operacích na drátě v plynových, ropných, zásobníkových a geotermálních vrtech a sondách, karotážní práce v zapažených vrtech určených na těžbu a uskladňování plynu a kapalin, perforační práce, nepřetržitý servis výplachového hospodářství při vrtání a opravách sond, cementační, deparafinační, intenzifikační a tlakové práce na nově vznikajících vrtech nebo již existujících sondách a dále služby nákladní dopravy vlastním specializovaným ekonomicky a ekologicky šetrným vozovým parkem, který splňuje nároky provozu v těžkém terénu či jinak nestandardním prostředí.