Studentům středních a vysokých škol nabízíme možnost poznat naši společnost formou exkurze, získat praxi nebo spolupráci při psaní bakalářské nebo diplomové práce.

Z množství žádostí si vybíráme podle přínosu pro naši společnost, oboru studia a zaměření práce. Důležitá je také jasná představa studenta o tom, co by se chtěl naučit a čeho dosáhnout.

Svoji žádost a stručný životopis můžete zaslat na e-mail kariera-ds@mnd.cz.