Poválečné období

1946-1991V lednu 1946 byly všechny existující ropné rafinérie a vrty na území tehdejší české části Československa sjednoceny pod Československé naftové závody (ČNZ) se sídlem v Hodoníně. V roce 1948 měly ČNZ 1858 zaměstnanců. V 50. letech byla objevena velká ložiska ropy v oblasti Poddvorova a Hrušek. Po vzniku československé federace se národní podnik rozdělil, 1.1.1993 vznikají Moravské naftové doly a Slovenské naftové doly.