Nabízíme kompletní dodávku služeb počínaje projektovou dokumentací včetně programování průmyslových PLC přes montáž zařízení až po revizní zprávu ověřující bezpečnost dané instalace, včetně následného servisu a údržby daného zařízení. Naše služby můžeme provádět mimo jiné v prostředí s nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par. Máme taktéž oprávnění a osvědčení provádět montáže a revize elektrického zařízení, které dozoruje ČBÚ v kategorii C0-4 a C8.

  • Projektování elektro zařízení pomocí programu EPLAN electric P8
  • Programování PLC Schneider Electric
  • Montáž a servis zařízení pomocí mobilních montážních skupin
  • Revize elektrického zařízení NN a VN do 35kV v prostorách A, B, C