Provádíme generální opravy jednotlivých konstrukčních skupin stroje i strojních celků, rekonstrukce a modernizace zařízení.

  • Přesná specifikace rozsahu oprav
  • Spolupráce případně zajištění vytipování a objednání náhradních dílů
  • Naložení a doprava (odvoz do našich prostor)
  • Demontáž stroje na jednotlivé části a díly
  • Výměna, případná oprava dílů a součástek
  • Kompletace stroje
  • Doprava k zákazníkovi
  • Usazení stroje, jeho montáž a kompletace s přidruženou technologií
  • Aktivace, zkušební provoz
  • Předání díla