Výzkum sond provádí měření a technologické, tzv. Slickline operace na drátě v plynových, ropných, zásobníkových a geotermálních vrtech a sondách. Hlavní činností je měření tlaků, teplot, průchodností, odběry vzorků, a složité technologické operace, jako je usazování zátek, manipulace s proplachovacími objímkami, pročišťování sond, pístování apod.