Středisko výplachového hospodářství zajištuje nepřetržitý servis při vrtání a opravách sond. Hlavní činností je udržování parametrů výplachů a pracovních kapalin a veškerá činnost spojená s očišťováním výplachu. Středisko také provádí recyklaci a likvidaci vrtných kapalin. Disponuje vysokootáčkovými centrifugami a flokulačními stanicemi pro očišťování vrtných kapalin.