Karotáž se zabývá geofyzikálním „on line“ měřením v zapažených vrtech určených na těžbu a uskladňování plynu a kapalin. Vybrané měřicí metody, jejich vhodná kombinace a specifikace, poskytují cenné informace, na jejichž základě je možné zhodnotit parametry vrtu, popř. obzoru jak z hlediska těžby, tak i zatláčení.

Další karotážní měřicí metody jsou určeny k inspekci v zapažených a vystrojených vrtech, a to převážně na zásobnících plynu.

Karotážní měření je vhodné použít při řešení různých problémů vzniklých při provozu těžebních vrtů na plyn a kapaliny, k pravidelným inspekcím vtlačně-odběrových sond na zásobnících plynu a rovněž při geologickém průzkumu.