Středisko cementace se zabývá cementačními, deparafinačními, intenzifikačními a tlakovými pracemi na nově vznikajících vrtech nebo již existujících sondách.

Provádí cementace pažnicových kolon všech průměrů, izolačních, likvidačních a tlakových mostků, tlakování vystrojení či jiných vedení a ostatní práce na vrtbách či POS, tam kde je potřeba docílit vysoké litráže či tlaků.

Deparafinace horkou ropou nebo jinými médii je prováděna na produkčních ropných sondách.

Tam, kde vznikla potřeba zvýšení průchodnosti kolektoru, jsou provedeny intenzifikační práce, a to buď hydraulickým štěpením nebo za pomocí kyselinovacího roztoku.