MND Drilling & Services má dlouhou tradici v provádění podzemních oprav sond (POS). V průběhu posledních 5 let provedla přes 580 podzemních oprav sond a vystrojení vrtů, jak pro naši mateřskou společnost MND a.s., tak jako pro jiné zákazníky:

Charakteristické podzemní opravy sond:

  • klasické opravy těžebních sond – výměny hlubinných čerpadel, odplachování pískových zátek přes perforace, deparafinace těžebních trubek, speciální vystrojování (rotační hlubinná čerpadla, instalace hlubinných manometrů, usazování mechanických mostků), opravy sond sloužících k utrácení důlních vod, cementační práce v sondách;
  • speciální práce na sondách – izolace netěsností pažnicových kolon, opravy nehermetických ústí sond včetně totální rekonstrukce ústí sond;
  • generální opravy sond – izolace vytěžených obzorů, otvírka nových i vysokotlakých obzorů, intenzifikace sond kyselinováním a  hydraulickým štěpením, speciální vystrojení (pakrovací sestavy, podpovrchové bezpečnostní ventily apod.), provedení čerpacích zkoušek;
  • vystrojování vtlačně – odběrových sond pro podzemní zásobníky plynu včetně frézování pažnic, rozšíření zájmového intervalu, naplavení protipískového filtru a závěrečné vystrojení sondy plynotěsnými čerpacími trubkami s plynotěsnou pakrovací sestavou s podpovrchovým bezpečnostním ventilem;

MND Drilling & Services a.s. také provádí kompletní likvidace starých vrtů, sond a reliktů po průzkumné a těžební činnosti. Činnost spočívá v prokalibrování vrtů, izolaci cementovými mostky, ověřenými zkouškami hermetičnosti, případně vytažení volných -nezacementovaných pažnic těžební kolony, včetně sanací a rekultivací pozemků.