1913

Počátky těžby plynu

1913V roce 1910 kopal gbelský občan Jan Medlen na svém pozemku odvodňovací strouhu. Při tom narazil na hořlavé plyny a vystavěl si primitivní rezervoár a cihlové vedení až k svému domku, v němž plynem nejen topil, ale také prý žhavil a kul kov, a kde jej dále vedl krbem s komínem, takže plyn celkem pravidelně z jeho chýše odcházel. Jednoho dne v roce 1914 se jím ale přesto naplnila tolik, že plyn se vzduchem vytvořil třaskavou směs a došlo k výbuchu, který rozmetal dřevo a cihly Medlenova domku do vzdálenosti 20 m a ohrozil blízkou železniční trať. Následně byl ve Gbelech 28. října téhož roku zahájen vrtný průzkum pod vedením závodního A. Thona moderní vrtní soupravou Trauzl-Rapid. Původně se tu očekával jen samotný zemní plyn. Na první stopy plynu se narazilo již v hloubce 114 m a v hloubce 163,8 metru byla překvapivě navrtána také první zdejší ropa.

1919 - 1955

Těžba ropy

1919-1955V prostoru vysušeného rybníku Nesyt bylo v roce 1919 nalezeno první komerční ložisko ropy v České republice. První průzkumný vrt do hloubky 217 m byl situován na základě přirozených výronů plynu a ropy ve starém toku řeky Moravy. K objevu akumulace těžitelné ropy došlo na konci roku 1919 a následně byla zaregistrována těžba ropy Moravskou těžební společností. Vrtná činnost pokračovala až do počátku 60. let minulého století.

1919-19552

1939 - 1945

Druhá světová válka

1939-1945Během 2. světové války se oblast stala strategicky významnou pro Nacistické Německo. Největší německá společnost v tomto oboru, DeutscheErdölA.G., měla v té době v okolí Hodonína přes 1200 vrtů. Tehdejší ropné rafinérie byly později spojenci bombardovány, včetně rafinérií v Litvínově, Bratislavě (rafinérie Apollo), slovenské obci Dubová, Kralupech nad Vltavou, Kolíně, a Pardubicích (společnost Fanto Werke).

1946 - 1991

Poválečné období

1946-1991V lednu 1946 byly všechny existující ropné rafinérie a vrty na území tehdejší české části Československa sjednoceny pod Československé naftové závody (ČNZ) se sídlem v Hodoníně. V roce 1948 měly ČNZ 1858 zaměstnanců. V 50. letech byla objevena velká ložiska ropy v oblasti Poddvorova a Hrušek. Po vzniku československé federace se národní podnik rozdělil, 1.1.1993 vznikají Moravské naftové doly a Slovenské naftové doly.

1990 - 2010

Privatizovaná společnost

1990-2010Po společenských změnách v roce 1989 se podnik změnil na akciovou společnost. V ní získaly své podíly Slovenský plynárenský priemysel, E.ON Rhurgas a investiční skupina KKCG. Po roce 1990 společnost své aktivity rozšířila i do zahraničí (Blízký východ, severní Afrika, území bývalého Sovětského svazu). Vyhledává a těží ropu, zemní plyn, staví zásobníky plynu a poskytuje servisní služby v oblasti vrtů a podzemních oprav sond.

2014 - 2015

Současnost

současnost

Do skupiny MND patří dceřiné společnosti MND Drilling & Services a MND Gas Storage. Skupina MND provozuje v Ruské federaci ropný terminál pod značkou MND Oil Terminal Samara. V Gruzii vlastní podíly na těžebních a průzkumných licencích společnost MND Georgia. Skupina MND kapitálově vstupuje do dalších společností. Drží podíly ve společnosti VEMEX a německé MND Drilling a italské LP Drilling.

2016 - 2018

Součastnost