Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Základním kamenem integrovaného systému managementu HSEQ je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zvláště při vrtné činnosti a opravách sond. V naftařském průmyslu je kvalitní systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytným standardem a jedním ze základních požadavků ze strany zákazníka.
V MND Drilling & Services má tato otázka prioritu nejen během prací pro zahraniční zadavatele v regionu střední a východní Evropy, ale i pro tuzemské osádky a areál společnosti v Lužicích.

Teze, které u naší společnosti platí, jsou následující:

  • bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí jsou stejně důležité jako ostatní obchodní aktivity a jsou nedílnou součástí odpovědnosti našeho managementu,
  • cílem je zajistit bezúrazové prostředí na pracovištích vrtby a POS i v ostatních provozech společnosti,
  • každý jedinec je zodpovědný za bezpečnost svoji a svých spolupracovníků při práci,
  • proaktivní přístup k otázkám bezpečnosti na všech úrovních managementu,
  • u všech nehod, úrazů i skoronehod je zajištěno zkoumání příčin a přijímání opatření proti opakování podobných případů.

Certifikát OHSAS 18001 získala společnost v roce 2009 a od té doby je každoročně úspěšně obhajován.