Systém řízení ochrany životního prostředí

Vrtná činnost a podzemní opravy sond mohou mít značný vliv na životní prostředí. Proto společnost klade velký důraz na jeho ochranu, na dodržování všech zákonných předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Že námi stanovený směr je správný, usuzujeme nejen z úspěchů na nových lokalitách v evropském měřítku, ale i z toho, že velkou část naší práce tvoří sanace starých ekologických zátěží.

Mezi základní teze systému řízení ochrany životního prostředí v naší společnosti patří:

  • plnění všech zákonných požadavků České republiky a země, ve které je práce prováděna,
  • výběr a hodnocení dodavatelů i z hlediska jejich postoje k životnímu prostředí,
  • investujeme do zařízení přátelských k životnímu prostředí,
  • v první řadě klademe důraz na předcházení závažným dopadům na životní prostředí (odpovědným řízením odpadového hospodářství, pečlivým nakládáním s chemickými látkami a směsmi),
  • vždy uplatňujeme takové postupy a techniku, které mají na životní prostředí minimální dopad.

Držitelem certifikátu ISO 14001 je společnost od roku 2003.